Samantha Morgan

Samantha Morgan

Solicitor

Samantha Morgan joined the firm in early 2019 and qualified later that year, having attained a distinction on her Legal Practice Course.  Sam works within our Agricultural Department and Residential Property.

Prior to joining the firm Samantha gained invaluable experience in a variety of areas of law to include family and private client before specialising into residential and agricultural property law.  

Samantha has experience in dealing with sales and purchases of residential and agricultural properties, new builds, adverse possession claims, transfers of part, unregistered matters and agricultural tenancies.

Samantha was born and raised in Pembrokeshire and is a fluent welsh speaker.

Fe wnaeth Samantha ymuno ag Eaton-Evans a Morris yn 2019, gan gymhwyso fel cyfreithwraig yn hwyrach yn y flwyddyn. Fe wnaeth graddio o’r Cwrs Ymarferol Cyfreithiol gyda rhagoriaeth. Mae Samantha yn gweithio yn ein hadran amaeth a thai preswyl.

Cyn ymuno ag Eaton-Evans a Morris, fe wnaeth Samantha cael profiad amhrisiadwy mewn amrywiaeth o feysydd cyfreithiol gwahanol gan gynnwys profiad yn yr adran deuluol a chleiant preifat, cyn iddi arbenigo mewn amaeth a thai preswyl.

Mae gan Samantha brofiad o ddelio â gwerthu a phrynu tai preswyl ac adeiladau sydd newydd ei hadeiladu, tir amaethyddol, tai sydd newydd eu hadeiladau, hawliadau meddiant gwrthgefn, trosglwyddiad rhan, materion anghofrestredig a thenantiaethau amaethyddol.