Llewelyn Jones

Llewelyn Jones

Trainee Solicitor

Llewelyn joined Eaton-Evans and Morris in 2022 having graduated with a distinction in his Legal Practice Course and Professional Practice Master from the University of Law in Bristol. Prior to studying the LPC, he read law the University of Warwick.

Llewelyn started his training contract on 1st January 2023 and is bi-lingual (Welsh and English). He currently works in the property department dealing with landlord & tenant matters, residential and agricultural transactions as well as property repossessions.

Llewelyn is an avid fan of the Wales football team and is often a fixture at home games.  Outside of the office he can often be spotted walking his dog in the Pembrokeshire countryside.

Fe ymunodd Llewelyn ag Eaton-Evans a Morris yn 2022 ar ôl iddo raddio gyda rhagoriaeth yn ei Gwrs Ymarfer Cyfreithiol gyda Meistri mewn Ymarfer Proffesiynol o Brifysgol y Gyfraith ym Mryste. Cyn astudio'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, darllenodd y gyfraith ym Mhrifysgol Warwick.

Mae Llewelyn yn ddwyiethiog ac fe wnaeth dechrau ar ei yrfa fel cyfreithiwr dan hyfforddiant ar y cyntaf o Ionawr 2023. Ar hyn o bryd mae Llewelyn yn gweithio yn yr adran tai preswyl ynghyd â delio â materion landlordiaid a thenantiaid, trafodion preswyl ac amaethyddol yn ogystal ag adfeddiannu tai i landlordiaid.

Mae Llewelyn yn gefnogwr brwd o dim pêl-droed Cymru ac yn aml yn gwylio gemau cartref yng Nghaerdydd. Tu allan i’r swyddfa fe ellir gweld Llewelyn yn aml yn cerdded ei gi yn ardaloedd gwledig Sir Benfro